FullSizeRender
30.01.2016

Teach to Reach har vært vårt største og lengste prosjekt i FijiStiftelsen. Det har vært ambisiøst og vi har vokst på at vi har våget å utvide våre ambisjoner og turt å gå i gang med ett så stort prosjekt! Prosjektet har gått så bra at vi er i gang med å planlegge videreføringen av det!

De fire norske deltakerne som i fjor sommer var på Fiji presenterte metodene kollegaveiledning, støttegruppemodellen og skolevandring, og vektla spesielt å øke kunnskapen blant lærerne til å øke barns lese – og skriveferdighetene på Nadi School for Special Education. Det er nå gjennomført en grundig evaluering av prosjektet, både fra de norske deltakernes - og de fijianske lærernes perspektiv. Det er viktig for FijiStiftelsen at Teach to Reach oppleves som nyttig og meningsfullt for lærere og ledelse på Nadi, og at det er et behov for kunnskapen - og det bekrefter evalueringen!

Planlegging av prosjektets andre del, som vil omhandle implementering og vedlikehold av den kunnskapen som ble presentert og jobbet med på Fiji i fjor sommer, er dermed godt i gang! Tre av de fire som var på Fiji i fjor, i regi av FijiStiftelsen, har sagt ja til å delta i neste runde. Det er med glede og ydmykhet vi kan si at vi allerede til sommeren igjen skal sende ned personer som skal følge opp kunnskapsoverføringen vi iverksatte i fjor sommer. De vil jobbe videre med de spesifikke metodene som ble presentert, og vil ha et spesielt fokus på å øke lese – og skrive ferdighetene blant barna på Nadi!

Vi ser frem til å holde dere oppdatert om fremgangen!