Bakgrunn
FijiStiftelsen ble etablert i desember 2011 og skal i henhold til vedtektene jobbe for å realisere følgende intensjon: 

"FijiStiftelsens formål skal være å gi økonomisk bistand til enkeltpersoner og familier som er i en vanskelig situasjon, det være seg økonomisk, sosialt eller psykososialt, eller prosjekter, på Fiji Islands".


I 2002 reiste vi til Fiji for første gang. Siden har vi besøkt landet en rekke ganger. I 2004 tilbragte vi et semester på Fiji, hvor vi blant annet arbeidet frivillig på en skole for barn med psykiske og fysiske funksjonshemninger. Dette arbeidet, i tillegg til ulike møter med mennesker, landets kultur og samfunn, dannet grunnlaget for at FijiStiftelsen ble en realitet. I påsken 2012 var vi tilbake på Fiji for å forankre FijiStiftelsens prosjekter.

Vi garanterer at 100% av ditt bidrag går direkte til prosjektene vi støtter. Administrasjonsutgifter dekkes av styret og samarbeidspartnere. Bidraget ditt er sporbart, revidert av revisor og resultatene dokumentert. FijiStiftelsen formidler bistand uten omveier og mellomledd og prosjektene er forankret gjennom personlige besøk og oppfølging.

Les vår historie 

dsc 1384
Del: FacebookTwitter