1/5

100% AV ditt bidrag 

GÅR direkte TIL PROSJEKTENE

 

BISTAND UTEN OMVEIER

OG MELLOMLEDD

 

STØTTE TIL LOKALT 

FORANKRETE PROSJEKTER

 

HJELP TIL SELVHJELP

SPORBARE OG DOKUMENTERTE

PROSJEKTER

Som fast giver til FijiStiftelsen, bidrar du til å bedre forholdene for mennesker på Fiji.

 

Vi er forpliktet til å forvalte pengene på en god måte og vil på vår hjemmeside, Instagram og Facebook  kontinuerlig informere om hva pengene brukes til.

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen