ARBEIDSPRINSIPPER

1. FijiStiftelsen skal styrke lokal kapasitet og kompetanse ved å gi bistand til prosjekter med lokal forankring, eierskap og styring. I eventuelle prosjekter igangsatt av FijiStiftelsen skal hovedansansvaret for gjennomføring og oppfølgning av prosjektene ligge hos lokale samarbeidspartnere.

2. FijiStiftelsen skal arbeide for å gi bistand som stimulerer til selvhjelp og utvikling basert på lokale premisser.

3. FijiStiftelsen skal dokumentere og rapportere resultater av prosjektene som støttes. Dette vil gi givere en trygghet for at det nytter. Dokumentasjon vil også gi oss innsikt i om metode og tilnærming er riktig for å nå våre mål.

4. FijiStiftelsen skal sørge for at pengene kommer fram. Regnskapet føres av ekstern regnskapsfører og FijiStiftelsen skal revideres etter norsk lov av statsautorisert revisor. 

5. FijiStiftelsen skal sikre at 100 % av ditt bidrag går direkte til prosjektene stiftelsen støtter. Administrasjonsutgifter dekkes av styret og samarbeidspartnere.

6. FijiStiftelsen skal ikke ha lønnskostnader eller styrehonorarer.