FØRSTEHJELPSKURS

 

Hvor: Wainibuka (deltakere fra 6 landsbyer)

Når: August 2015

Status: i mål

Resultat: Økte ferdigheter om grunnleggende førstehjelp for 33 representanter for de 6 landsbyene vi støtter i Wainibuka

 

Sammen med Nailengas og Bucalevus skolekomiteer hadde vi lenge planlagt førstehjelpskurs i Wainibuka. Grunnen til dette er at vi har sett flere drukninger i området de siste årene, det er langt til sykehus og ferdighetene innen førstehjelp har ikke vært tilstrekkelig. Det var landsbyene selv som ønsket kurset.
 

I august 2015 ble kurset gjennomført. Det var stor oppslutning rundt kurset og i god Fijiånd så var planen 25 deltakere, men vi endte opp med 33 deltakere- helt topp! Entusiasmen var stor og deltakerne arbeidet hardt gjennom hele kurset. Som Ellana sa: «Now we have some «kind of Doctors» running around as qualified 1st Aiders. Love it”.

Vi skal i løpet av 2017 gjennomføre oppfriskningskurs for alle deltakerne. Vi er takknemlige for at Laerdal Medical har sponset FijiStiftelsen med 10 Anne dukker som vi skal bruke til førstehjelpstrening. Wainibuka få egne dukker og vi skal gjennomføre oppfriskningskurs slik at vi sikrer oss at kunnskapen sitter.

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen