© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen

Vi søker nye styremedlemmer – ønsker du å bruke noe av din fritid og kompetanse på
bistand?
FijiStiftelsen utvider styret og vil ha med deg som har engasjement og interesse for bistand. FijiStiftelsen trenger 2 nye teamorienterte, dugnadsglade ildsjeler for bistandsarbeidet vårt på Fiji.

---------------------------
FijiStiftelsen er en ideell og uavhengig stiftelse som formidler bistand til konkrete prosjekter på Fiji.Stiftelsen støtter lokalt forankrede prosjekter hvor vi er en rådgivende partner. Styret skal ha 5 medlemmer som i all hovedsak jobber innenfor to områder;

 

- Lokal markedsføring, innsamling av penger og støtte til planlegging av prosjekter i Norge
 

- Planlegging og gjennomføring av prosjekter på Fiji
Styret vil hele tiden samarbeide og jobbe på tvers av disse, men hvert styremedlem vil ha egneansvarsområder.

 

Nå er vi på jakt etter to nye medlemmer;

Markedsføring/innsamling og administrasjonsansvarlig.

 

Ansvarlig for Markedsføring- og Innsamling
Denne rollen vil ha fokus på å sikre markedsføring av FijiStiftelsen, hvordan vi fremstår og ha ansvarfor å skaffe penger til prosjektene våre. Det vil også innebære å holde våre faste givere informert og engasjert, rekruttere nye enkelt-givere og finne nye måter å innhente penger på. FijiStiftelsen har innarbeidet regelmessige arrangement som både gir profilering og inntjening, og har engasjement i sosiale medier. Vi ønsker likevel å kunne utvikle dette til noe enda bedre.

 

Til en slik rolle ser vi etter deg som har energi og pågangsmot, som ser muligheter der andre ser utfordringer. Det er flott om du har erfaring med tilsvarende arbeid i lignende verv og kan manøvrere i byråkratiske irrganger. Vi vil gjerne ha noen med oss som jobber godt i team, som utfordrer etablerte sannheter og tenker utenfor den berømte boksen.
 

Administrasjonsansvarlig
Denne rollen vil ha spesielt ansvar for å drive de administrative oppgavene i styret, og bidra tiloversikt og kontroll på økonomien i stiftelsen. Rollen skal også medvirke til at vi holder fremdrift i arbeidet og påse at aksjonene og arbeidsfordelingen blir gjennomført som avtalt innad i styret. Vi har dessuten ambisjoner om å kunne finne nye og bedre måter å jobbe på, ta i bruk nye verktøy og bli mer effektive.
Den administrasjonsansvarlige i styret til Fijistiftelsen må være glad i struktur og er flink til å bruke administrative verktøy. Det er ingen tvil om at denne rollen blir viktig for å drive styrearbeidet og sikre at vi har kontroll på korrespondanse, dokumentasjon og regnskap.
---------------------------
Har du ekstra overskudd og kjenner deg igjen i noen av disse rollene? Har du mulighet til å bruke noe av din fritid til å drive bistand samtidig som du utvikler din egen styrekompetanse?

 

Ta kontakt med Sara Ringe, Styreleder, på telefon: 97 08 49 33, på mail sara@fijistiftelsen.no eller via Messenger.
Vi vil gjerne at du forteller litt om deg selv og hva du tror du kan bidra med. Vi trenger ingen CV eller lang søknad, vi er på jakt etter nye venner som deler engasjementet vårt, og denne prosessen skal gjenspeile akkurat det.

FijiStiftelsen opererer fra Våland, så det er best om du bor i nærheten av Stavanger. Søknadsfrist er 29. september og vi vil ta kontakt med de mest aktuelle snarest etter det for å bli bedre kjent.

 

Bli me då vel!

Janne, Jan & Sara