MÅL

Mål for Fijistiftelsen 2020-2022

I tråd med anbefalinger gitt av FN, samt erfaringen vi har fått gjennom våre lokale kontakter, vil FijiStiftelsens arbeid og aktiviteter gi føringer for at lokalbefolkningen skal være hovedaktørene i prosjektene. Den økonomiske og faglige bistanden som gis, skal ha rot i et behov uttrykt av de som mottar støtte fra oss. FijiStiftelsen er «store ved å være små»

Målene for 2020 - 2022 vil være:

 

1.     Utvide bistandsarbeidet for FijiStiftelsen 

 

2.     Realisere «Norway Safe House», inkludert etablering av bedrift for-og av kvinner

 

3.     Gi bistand ved uforutsette hendelser

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen