© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen

MÅL

I tråd med anbefalinger gitt av FN, samt vår lokale forståelse for hvor skoen trykker, vil FijiStiftelsens mål og arbeidsprinsipper gi føringer for at lokalbefolkningen skal være hovedaktørene i prosjektene vi støtter. Den økonomiske og faglige bistanden som gis, vil være et resultat av et nært samarbeid med lokale samarbeidspartnere. 

Målene for 2016-2019 vil være:
 

1. Gi bistand til lokalt initierte utviklingsprosjekter på skoler eller i lokalsamfunn som støtter barns vekst og utvikling
 

2. Videreføre prosjektet Teach to reach og øke kompetansen til lærerne ved Nadi Center for Special eductation for å bedre kunne møte barn med spesielle behov
 

    a. Øke og lese og skriveferdighetene hos barna ved å istandsette lærerne
    b. Bedre kollegastøtte og læring

    c. Bedre struktur på undervisning
    d. Øke forståelsen for hvordan møte individuelle behov

 

3. Legge til rette for at grupper av innbyggerne i Wainibuka kan skape sin arbeidsplass og dermed øke inntektene til landsbyene
 

4. Øke ferdighetene i førstehjelp hos 35 innbyggere i Wainibuka (videreføre prosjekt fra 2015)
 

5. Bistå med hjelp ved naturkatastrofer