ELLANA

Ellana Bickerdike er vår lokale kontaktperson i Wainibuka.

Ellana er australsk og har bodd på Fiji i 16 år og blant annet arbeidet for Australske myndigheter på Fiji.

 

Hun er motiverende og omsorgsfull person som er dedikert til å hjelpe mennesker ut av fattigdom.

Hun er dyktig til å få innbyggerne til å selv planlegge, drive og lede prosjektene,

noe som er nøkkel til god bistand slik vi ser det.

FELIX

 

Shiro Mani Felix, kjent somFelix, var rektor og vår lokale kontaktperson ved Nadi School

for Special Education inntil han dessverre døde i mars 2017.

Felix var en veldig god ressurs, sparringspartner og utvikler for FijiStiftelsen.

Mrs Reena Devi er konstituert rektor ved skolen for øyeblikket.