NORWEGIAN SAFE HOUSE

Hvor: Wainibuka

Når: 2018

Status: Pågående

Resultat: I planleggingsfasen

 

I Wainibuka støtter vi to skoler: Nailenga Primary School og Nailenga District school med tilhørende 6 landsbyer. Skolene har til sammen ca 250 elever. Barn og unge som vokser opp her har få muligheter til en bedre fremtid uten at oppvekstvillkår og utdanning bedres. I februar 2016 traff syklonen Winston området svært kraftig, skadene på skolene og landsbyene var omfattende og alvorlige. Som den lille (men handlekraftige stiftelsen vi er- sånn i all
beskjedenhet) hadde vi et ekstraordinært styremøte samme kveld vi fikk vite omfanget av skadene og handlet raskt. Så raskt at vi fikk da anerkjennelse fra myndighetene på Fiji(Statsministerens kontor) da vi på to uker klarte å få alle barna tilbake på skolen. Ved å få barna
tilbake på skolen, kunne foreldrene fokusere på å bygge opp husene sine, når barna var ivaretatt. I noen av nabolandsbyene går per dags dato enda barn på skole i telt. Les om hva arbeidet knyttet til ødeleggelsene her: http://www.fijistiftelsen.no/gjenoppbygging-av- skolene-wainibuka

Vi har arbeidet mye med landsbyene det siste året for å definere hva neste prosjekt skal være.Svaret er enstemmig: evakueringssenter. Et senter som kan huse innbyggerne ved neste flom eller syklon. De vet det kommer og de er bekymret. De er redde for å miste flere, redde for barna og deres psykiske helse, redde for hjemmene sine, avlingene sine. Sammen har vidiskutert at slikt senter bør ligge på den ene skolen, da vi har klokketro på at fremtid ligger i
investering i barn og utdanning. Senteret skal tjene flere formål. Planen er at senteret skal inneholde: et stort multipurpose room (som kan fungere som klasserom eller gymsal), toaletter, kjøkken, bibliotek, et rom for medisinske undersøkelser/helse og sist men ikke minst:
lokale/rom for at kvinnene i landsbyene skal lage sin egen bedrift (hjelp til selvhjelp og et steg ut av fattigdom). Evakueringssenteret har allerde fått et navn av innbyggerne i landsbyen:Norway Safe House.

 

Med oss på laget er arkitektene Sjo Fasting fra Stavanger, de har hjulpet oss å sikre at senteret «rir av stormen» og er trygt og praktisk på alle måter. Tegningene er ferdige og vi er nå i gang med å finne aktører som skal ha hovedansvar for byggeprosessen.

Cegal har støttet med pengegave og deler av den tekniske utformingen. Nå ser vi etter flere samarbeidspartnere som vil gi råd og penger.

Video presentasjon av prosjektet: https://www.facebook.com/FijiStiftelsen/videos/1952622011446953/

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen