100% av pengene når frem

Vår personlige kjennskap til Fiji og våre lokale samarbeidspartnere garanterer at FijiStiftelsens givere kan være trygge på at pengene når frem til dem som trenger det mest.

 

Vi garanterer at 100% av ditt bidrag går direkte til prosjektene. Administrasjonsutgifter dekkes av styret og samarbeidspartnere. Bidraget ditt er sporbart, revidert av revisor og resultatene dokumentert.

FijiStiftelsen formidler bistand uten omveier og mellomledd og prosjektene er forankret gjennom personlige besøk og oppfølging.

 

 

Vi arbeider tett med våre lokale samarbeidspartnere for å sikre at pengene går til det riktige formål.