top of page
IMG_0119.jpg

FijiStiftelsens bærekraftsmål

FijiStiftelsen har valgt å ha fokus på fire av FN's bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

  • God utdanning

  • Likestilling mellom kjønnene

  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  • Samarbeid for å nå målene

mål 4- bokmål.png
mål 5- bokmål.png
mål 11- bokmål.png
mål 17- bokmål.png
bottom of page