top of page

STYRET

Portrett- Sara Ringe.jpg

SARA RINGE

Styreleder


970 84 933

sara@fijistiftelsen.no

Hovedrolle i styret: Styreleder/daglig leder og prosjektansvarlig

Manager for

Stakeholders Relations.

Master i Organisasjonspsykologi fra Manchester Business School. 

janne.webp

JANNE ÅRSTAD

Nestleder


958 52 865

Janne@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Ansvarlig for SoMe (sosiale medier) og web

Arbeider med rusmiddelforskning ved Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Psykiatrisk Divisjon, SUS. Bachelor i Sosialt arbeid og mastergrad i Helse og Sosialfag med fokus på brukerperspektivet.

Inger_Øverland.jpg

INGER ØVERLAND

Styremedlem

Tlf: 951 81 276

inger@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Økonomiansvarlig

 

Arbeider som Cost Engineer i oljebransjen. Bachelor i Hotelledelse og Master i Økonomi og Administrasjon.

bottom of page