STYRET

SARA RINGE

JANNE ÅRSTAD

INGER ØVERLAND

Daglig leder
Tlf: 970 84 933

Epost:

sara@fijistiftelsen.no

Hovedrolle i styret: Styreleder/daglig leder og prosjektansvarlig

Manager for

Stakeholders Relations.

Master i Organisasjonspsykologi fra Manchester Business School. Hovedrolle i styret: Styreleder/daglig leder og prosjektkoordinator.

Nestleder
Tlf: 958 52 865

Epost: 

Janne@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Ansvarlig for SoMe (sosiale medier) og web

Arbeider med rusmiddelforskning ved Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Psykiatrisk Divisjon, SUS. Bachelor i Sosialt arbeid og mastergrad i Helse og Sosialfag med fokus på brukerperspektivet.

Styremedlem

Tlf: 951 81 276

inger@fijistiftelsen.no

 

Arbeider som Cost Engineer i oljebransjen. Bachelor i Hotelledelse og Master i Økonomi og Administrasjon.

Hovedrolle i styret: Økonomiansvarlig

JAN TORGERSEN

Styremedlem

Tlf: 455 02 067

Epost: Jan@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Arrangement -og markedsansvarlig

Er en aktiv 3-barns far som fotballtrener og høylytt tilskuer. Arbeider som Manager for Stakeholders Relations I oljebransjen i Stavanger. Har utdanning innen samfunnsøkonomi fra UiB.

Styremedlem

Tlf: 455 02 067

Epost: Jan@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Arrangement -og markedsansvarlig

Er en aktiv 3-barns far som fotballtrener og høylytt tilskuer. Arbeider som Manager for Stakeholders Relations I oljebransjen i Stavanger. Har utdanning innen samfunnsøkonomi fra UiB.

Birgit Frost.png

BIRGIT FROST

Styremedlem

Tlf: 982 96 832

birgit@fijistiftelsen.no

 

Arbeider med ungdomsarbeid i Sola Kommune. Utdannet innen kultur, media og ledelse, med erfaring fra NRK og oljebransjen. 

Hovedrolle i styret: Administrasjonsansvarlig