STYRET

Portrett- Sara Ringe.jpg
Inger_Øverland.jpg

SARA RINGE

JANNE ÅRSTAD

INGER ØVERLAND

Styreleder


970 84 933

sara@fijistiftelsen.no

Hovedrolle i styret: Styreleder/daglig leder og prosjektansvarlig

Manager for

Stakeholders Relations.

Master i Organisasjonspsykologi fra Manchester Business School. 

Nestleder


958 52 865

Janne@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Ansvarlig for SoMe (sosiale medier) og web

Arbeider med rusmiddelforskning ved Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Psykiatrisk Divisjon, SUS. Bachelor i Sosialt arbeid og mastergrad i Helse og Sosialfag med fokus på brukerperspektivet.

Styremedlem

Tlf: 951 81 276

inger@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Økonomiansvarlig

 

Arbeider som Cost Engineer i oljebransjen. Bachelor i Hotelledelse og Master i Økonomi og Administrasjon.

TOM BREMER

Styremedlem

tom@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret:
Det kommersielle aspektet mot nye og eksisterende støttespillere.

 

Med sine 53 somre, to voksne flotte døtre og med bakgrunn i å jobbe med å utvikle og kommersialisere nyvinnende teknologi, vil Tom jobbe ut mot våre eksisterende og nye støttespillere for å sørge for at vi når våre (prosjekt-)målsetninger. 

Birgit Frost.png

BIRGIT FROST

Styremedlem

Tlf: 982 96 832

birgit@fijistiftelsen.no

 

Hovedrolle i styret: Administrasjonsansvarlig

Arbeider med ungdomsarbeid i Sola Kommune. Utdannet innen kultur, media og ledelse, med erfaring fra NRK og oljebransjen.