top of page

MÅL

Mål for Fijistiftelsen 2020-2024

I tråd med anbefalinger gitt av FN, samt erfaringen vi har fått gjennom våre lokale kontakter, vil FijiStiftelsens arbeid og aktiviteter gi føringer for at lokalbefolkningen skal være hovedaktørene i prosjektene. Den økonomiske og faglige bistanden som gis, skal ha rot i et behov uttrykt av de som mottar støtte fra oss. FijiStiftelsen er «store ved å være små»

Målene for 2020 - 2023 vil være:

 

 1. Utvide bistandsarbeidet for FijiStiftelsen
   

 2. Realisere «Norway Safe House», inkludert etablering av bedrift for-og av kvinner
   

 3. Gi bistand ved uforutsette hendelser

ARBEIDSPRINSIPPER

 1. FijiStiftelsen skal styrke lokal kapasitet og kompetanse ved å gi bistand til prosjekter med lokal forankring, eierskap og styring. I eventuelle prosjekter igangsatt av FijiStiftelsen skal hovedansansvaret for gjennomføring og oppfølgning av prosjektene ligge hos lokale samarbeidspartnere.
   

 2. FijiStiftelsen skal arbeide for å gi bistand som stimulerer til selvhjelp og utvikling basert på lokale premisser.
   

 3. FijiStiftelsen skal dokumentere og rapportere resultater av prosjektene som støttes. Dette vil gi givere en trygghet for at det nytter. Dokumentasjon vil også gi oss innsikt i om metode og tilnærming er riktig for å nå våre mål.
   

 4. FijiStiftelsen skal sørge for at pengene kommer fram. Vi har nulltoleranse for all form for korrupsjon. Regnskapet føres av ekstern regnskapsfører og FijiStiftelsen skal revideres etter norsk lov av statsautorisert revisor. 
   

 5. FijiStiftelsen skal sikre at 100 % av ditt bidrag går direkte til prosjektene stiftelsen støtter. Administrasjonsutgifter dekkes av styret og samarbeidspartnere.
   

 6. FijiStiftelsen skal ikke ha lønnskostnader eller styrehonorarer.

bottom of page