top of page

OM FIJI

  • Fijiøyene: 322 øyer, hvor over 100 er permanent bebodd

  • Hovedstad: Suva

  • Innbyggere: ca 849.000 (2009)

  • Språk: Engelsk, Fijiansk og Hindustan

  • Etniske hovedgrupper: Fijianere ca 55%, Indere ca 38%

  • Fiji var britisk koloni fra 1847 til 1970, noe som førte med seg at indiske slaver ble brakt til Fiji for å arbeide på plantasjene.

  • Landet har store utfordringer knyttet til: menneskerettigheter-, fattigdom og store naturkatastrofer.

  • Landet er over tiår preget av gjentatte militærkupp og politisk uro, noe som stikker kjepper i hjulene for å få på plass et fungerende demokrati, økonomisk stabil vekst og velferd.

  • De politiske urolighetene og fall i eksportinntektene har ført til at landets økonomiske utvikling er usikker.

  • Turistindustrien svarer for ca. 30% av BNP og sysselsetter flest mennesker på Fiji. De to andre viktige næringsområdene er sukkerindustrien og tekstilindustri.Les mer om Fiji her:

FijiVillage om 2019-20 Household Income and Expenditure Survey

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Fiji

https://snl.no/Fijis_historie

http://www.globalis.no/Land/Fiji

bottom of page