top of page

Universitetet i Stavanger har fått tildelt et UNESCO-professorat i mangfold, inkludering og utdanning. I den anledning har Fijistiftelsen fått mulighet til et samarbeid med Universitet – og vi er spent på hva vi kan få til sammen i tiden som kommer.

 

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, og tildeles institusjoner omkring i verden som har et fagmiljø som utmerker seg innenfor valgte områder som er relevante for UNESCO. Tildelingen ble gitt til Universitetet i Stavanger våren 2020 og gjelder i 4 år. Professor Geir Skeie er den som fyller professoratet på UIS. 

UNESCO chair

Samarbeidsmøte mellom Fijistiftelsen, Professor Geir Skeie og Professor Hildegunn Fandrem ved UIS

Samarbeidsmøte mellom Fijistiftelsen, Professor Geir Skeie og Professor Hildegunn Fandrem ved UIS.

bottom of page