top of page

BAKGRUNN

FijiStiftelsen ble etablert i desember 2011 og skal i henhold til vedtektene jobbe for å realisere følgende intensjon: 

"FijiStiftelsens formål skal være å gi økonomisk bistand til enkeltpersoner og familier som er i en vanskelig situasjon, det være seg økonomisk, sosialt eller psykososialt, eller prosjekter, på Fiji øyene".

I 2002 reiste vi til Fiji for første gang. Siden har vi besøkt landet en rekke ganger. I 2004 tilbragte vi et semester på Fiji, hvor vi blant annet arbeidet frivillig på en skole for barn med psykiske og fysiske funksjonshemninger. Dette arbeidet, i tillegg til ulike møter med mennesker, landets kultur og samfunn, dannet grunnlaget for at FijiStiftelsen ble en realitet.

 

Hvorfor hjelpearbeid på Fiji? Selv om Fiji betraktes som et stillehavsparadis, sliter landet med menneskerettighets- og fattigdomsproblemer. Blant andre FN har dokumentert hvordan Fiji har store utfordringer innen helse, omsorg og utdanning. Landet er over tiår preget av gjentatte militærkupp og politisk uro, noe som stikker kjepper i hjulene for å få på plass et fungerende demokrati, økonomisk stabil vekst og velferd.

Knut Østby, koordinator for FN-systemet og representant for FNs utviklingsprogram (UNDP) på Fiji, bekrefter utfordringene og påpeker at det i bistandsarbeid i Stillehavsregionen er viktig å legge opp til prosjekter med størst mulig involvering fra befolkningen selv. Dette er føringer som FijiStiftelsen har tatt på alvor og skal etterleve.

De politiske og samfunnsmessige forholdene på Fiji krever at vi etablerer gode og langvarige samarbeidsforhold med dem som mottar vår støtte. På denne måten er vi bedre rustet til å sikre at FijiStiftelsens mål blir nådd, at arbeidsprinsippene blir fulgt og at eventuelle dilemmaer knyttet til samfunnsansvar blir håndtert.

bottom of page