Henriette F. Time

Jobber som daglig leder for Studio Hjelm. Utdannet film og TV produsent fra Bergen og Trondheim. Tok senere utdanning som stillfotograf ved RMIT i Melbourne.

Karen Bjørnestad

Karen Helene har utdannelse innen interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid, samfunnsvitenskap og administrasjon. Hun er en erfaren leder og prosjektleder, med internasjonal bakgrunn fra både oljebransjen og humanitære organisasjoner.

 

Hun har sterk internasjonal kompetanse på relasjonsbygging og prosjekt i ulike kulturer, og har arbeidet blant annet på Madagaskar, i Sudan, Pakistan, Brussel, Sveits, Kongo og Hellas. I dag jobber hun for KryptoVault AS i Stavanger og skal, basert på hennes erfaring, bistå FijiStiftelsen med spesialrådgivning ved utvikling og gjennomføring av prosjekter.

Sven Fandrem

Sven Fandrem er utdannet lærer, og har videreutdanning innen ledelse og administrasjon. Har har erfaring fra Stavanger Kommune som miljøarbeider, lærer, avdelingsleder og rektor på skoler med avdelinger for elever med særskilte behov.

 

Sven har samarbeidet med FijiStiftelsen i flere år, hovedsakelig gjennom prosjektet Teach to Reach. Gjennom prosjektet Teach to Reach har har jobbet på Fiji til sammen 3 måneder fordelt over 3 år, og delt av sin kompetanse innenfor Kollegaveiledning på fem spesialskoler på Fiji. I dag jobber Sven som fagleder på Lenden skole -og ressurssenter i Stavanger, og skal bistå FijiStiftelsen med å modne frem nye prosjekter. 

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen