STYRET

SARA RINGE

JANNE ÅRSTAD

HENRIETTE TIME

Daglig leder og styreleder
Tlf: 970 84 933

Epost:

sara@fijistiftelsen.no

Arbeider som HR Business Partner i oljebransjen i Stavanger. Master i Organisasjonspsykologi fra Manchester Business School. Hovedrolle i styret: Styreleder/daglig leder og prosjektkoordinator.

Nestleder
Tlf: 958 52 865

Epost: 

Janne@fijistiftelsen.no

Arbeider med rusmiddelforskning ved Regionalt Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Psykiatrisk Divisjon, SUS. Bachelor i Sosialt arbeid og mastergrad i Helse og Sosialfag med fokus på brukerperspektivet.

Styremedlem

Tlf. 978 95 534

Epost:

Henriette@fijistiftelsen.no

Jobber som daglig leder for Studio Hjelm. Utdannet film og TV produsent fra Bergen og Trondheim. Tok senere utdanning som stillfotograf ved RMIT i Melbourne.

JAN TORGERSEN

Styremedlem

Tlf: 455 02 067

Epost: Jan@fijistiftelsen.no

Er en aktiv 3-barns far som fotballtrener og høylytt tilskuer. Jobber med rekruttering og kompetanse forvaltning i oljeselskapet Repsol. Har utdanning innen samfunnsøkonomi fra UiB.

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen