top of page

BIBLIOTEK OG SKOLEBØKER

 

Hvor: Bucalevu

Når: Januar 2014

Status: Fullført

Resultat: Nytt bibliotek, tilgang på riktig undervisningsmateriale som fremmer lese og skriveferdigheter.

 

Etter samarbeidsmøte med skolen i Bucalevu, samt «befaring» på skolen i juli 2013, ga skolekomitéen uttrykk for at de hadde behov for et bibliotek med oppdatert skolemateriale og annen litteratur. Skolen laget en prosjektskisse - denne ble godkjent av FijiStiftelsen og vips så var vi i gang!

I løpet av høsten 2013 hadde skolens ansatte og innbyggerne i landsbyene bygget et flott bibliotek.

I januar 2014 ble pensum og annen litteratur som var kjøpt inn til bibilioteket levert. Skolens tilgang på riktig undervisningsmateriale vil gjøre at flere barn lettere og raskere lærer seg å lese og skrive. I tillegg vil et bredere tilbud i skjønnlitteratur gjør mengdetrening lettere og mer spennende for barna.

FijiSiftelsen har fulgt prosessen nøye og er imponert over innsatsen. Dette lover godt for nye prosjekter. Bucalevu er godt i gang med å planlegge neste prosjekt.

bottom of page