top of page

Vi støtter ulike prosjekter og initiativer på Fiji.
For tiden har vi et fokus i området Wainibuka. Vi arbeider tett med myndigheter og lokalbefolkningen for å sikre at vår bistand blir formidlet på en god måte.
Les også mer om hvordan vi arbeider under ‘mål og prinsipper’.

Wainibuka

Wainibuka er et fjellområde på hovedøya Vitu Levu. Menneskene som lever i regionen er av lokale myndigheter definert til å leve under fattigdomsgrensen. De fleste familier er ‘small skilled farmers’ og har en gjennomsnittlig årsinntekt på 10.000 kr noe som er svært lite penger også på Fiji å regne.

 

I Wainibuka støtter vi to skoler: Nailenga Primary School og Nailenga District school med tilhørende 6 landsbyer.

Skolene har til sammen ca 250 elever. Barn og unge som vokser opp her har få muligheter til en bedre fremtid uten at oppvekstvillkår og utdanning bedres. FijiStiftelsen er også her inne som en langsiktig partner.


Ellana Bickerdike er vår lokale kontaktperson i Wainibuka. Ellana er Australsk og har bodd på Fiji i 16 år og blant annet arbeidet for Australske myndigheter på Fiji. Hun er motiverende og omsorgsfull person som er dedikert til å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Hun er dyktig til å få innbyggerne til og selv planlegge, drive og lede prosjektene, noe som er nøkkel til god bistand slik vi ser det.

Winibuka.jpg

Wainibuka

bottom of page