top of page

MOTORSAG

 

Hvor: Wainibuka området, landsbyprosjekt

Når: Februar 2017

Status: Fullført

Resultat: Bidrar til å gjenoppbygge hus etter syklonen Winston i 2016. Fremtidig inntekt for personer som er trent til å håndtere sagen ved at de kan leie ut sag og egen kompetanse.

 

Dette prosjektet er i sin helhet støttet av Cegal i Stavanger. Tusen takk Cegal Humanity for dere støtte til FijiStiftelsen.

 

Siden syklonen Winston herjet Fiji i februar 2016 har en av de seks landsbyene FijiStiftelsen støtter i Wainibuka, Nabilini, fortsatt 17 familier som enda ikke har bygget opp sine egne hjem. Ca 20 familier i landsbyene har bygget opp hjemmene sine, men de siste 17 familiene bor enda hos andre da de ikke har muligheter til å bygge opp husene sine (mangel på utstyr og penger). Under FijStiftelsens møte med innbyggerne i området i september 2016 ble innkjøp av en motorsag en viktig sak for dem. Planen er at de kan bruke sagen til å kutte (mill) timber for å gjenoppbygge husene. De som skal håndtere sagen har blitt opplært i riktig bruk og vedlikehold, for å unngå skader på mennesker og omgivelser. Motorsagen vil hjelpe mange familier. Ikke bare de 17 familiene som er involvert men innbyggerne har også en plan om å sette opp en liten utleieordning slik at de kan leie ut motorsagen til andre landsbyer som igjen kan hjelpe dem å gjenoppbygge deres hus, samt gi en ekstra inntekt for personene som er trent til å bruke sagen.

 

Dette er et veldig viktig prosjekt da det hjelper familier med å gjenoppbygge hjemmene sine samt bidrar med mulighet for inntekt i fremtiden.

 

bottom of page