top of page

 

 

NORWay SAFE HOUSES

Hvor: Wainibuka

Når: 2018 - 2024

Status: Pågående

Resultat: Planlegging- og gjennomføringsfasen

 

I Wainibuka støtter vi to skoler: Nailenga Primary School og Nailenga District school med tilhørende 6 landsbyer. Skolene har til sammen ca.250 elever. Barn og unge som vokser opp her har få muligheter til en bedre fremtid uten at oppvekstvilkår og utdanning bedres.

I februar 2016 traff syklonen Winston området svært kraftig, skadene på skolene og landsbyene var omfattende og alvorlige. Som den lille (men handlekraftige stiftelsen vi er
- sånn i all beskjedenhet) handlet vi raskt. Så raskt at vi fikk anerkjennelse fra myndighetene på Fiji, via Statsministerens kontor. På to uker klarte vi å få alle barna tilbake på skolen. Med barna tilbake på skolen, kunne foreldrene fokusere på å bygge opp husene sine. I noen av nabo landsbyene går per dags dato enda barn på skole i telt. Les om arbeidet knyttet til ødeleggelsene her

 

Vi har arbeidet mye med landsbyene de siste årene for å definere og planlegge prosjektet Norway Safe House: et evakueringssenter som skal huse innbyggerne ved neste flom eller syklon. Innbyggerne vet at det kommer nye flommer og sykloner, og de er bekymret. Redde for å miste flere av sine kjære, redde for barna og deres psykiske
helse, redde for hjemmene sine og for avlingene sine. Sammen med landsbyen er det besluttet at senteret skal ligge på den ene skolen, da vi har klokketro på at fremtid ligger i investering i barn og utdanning.


Evakueringssenteret skal tjene flere formål og skal inneholde et stort flerbruksrom(som kan fungere som klasserom eller gymsal), toaletter, kjøkken, bibliotek, et rom for medisinske undersøkelser/helse og sist men ikke minst - lokale/rom for at kvinnene i landsbyene skal lage sin egen bedrift (hjelp til selvhjelp og et steg ut av fattigdom). Se video-presentasjon av evakueringssenteret på vår Facebook-side: Watch | Facebook
 
I tegningen av evakueringssenteret hadde vi med oss på arkitektene Sjo Fasting fra Stavanger. De har hjulpet oss å sikre at senteret «rir av stormen» og er trygt og praktisk på alle måter. Etter at tegningene var ferdige har vi hatt en langdryg prosess med flere involverte parter på Fiji, deriblant lokale arkitekter og myndighetene, for å sørge for at vi ikke får noen overraskelser på veien og at vi ivaretar alle involverte parter på best mulig måte. I dag har
vi kommet så lang med alle prosesser at prosjektet er klart for å sendes ut på anbud, for å finne en aktør som skal ha hovedansvar for byggeprosessen.


Vi har mottatt betydningsfull økonomisk støtte til evakueringssenteret fra flere, deriblant Cegal Humanity, Prosjektil, SR-Group, Inge Steensland Stiftelse, Murmester Morten Ramsdal AS og ikke minst våre private givere!

 

Har du lyst til å støtte prosjektet? Bli fast giver eller gi en engangssum her.

bottom of page