top of page
Fase 1 (10)
Fase 1 (1)
Fase 1(5)

 

 

NORWay SAFE HOUSES

Hvor: Wainibuka

Når: 2018 - 2024

Status: Pågående

Resultat: Byggingsfasen

Byggingen av evakueringssentre i Wainibuka på Fiji har vært et prosjekt som har vært under planlegging og utvikling over lang tid. Vår sterke motivasjon og tålmodighet til å fullføre prosjektet er muligheten evakueringssentrene vil gi lokalbefolkningen til å huse innbyggere i området ved fremtidige sykloner. I juli 2023 var vi endelig i mål. Tidlig august flyttet arbeiderne opp til landsbyen for å starte prosessen med å bygge to evakueringssenter: ett i Nailega, nærmere bestemt på området til Nailega District School, og ett i Naboulini.
Byggingen gjennomføres at det lokale byggefirmaet SSS Builders og byggeperioden er estimert til å vare i 16 uker. Offisiell åpning planlegges i mai 2024.


Bakgrunnen for prosjektet
I februar 2016 traff syklonen Winston Wainibuka. Skadene på skolene og de omkringliggende landsbyene var omfattende og alvorlige. Vi handlet raskt, så raskt at vi fikk anerkjennelse fra Fijianske myndigheter via statsministerens kontor, og klarte å få alle barn tilbake på skolen innen 2 uker. Med barna tilbake på skolen, kunne foreldrene fokusere på å bygge opp husene sine. Les om arbeidet knyttet til ødeleggelsene her. Etter syklonen meldte Wainibuka om behov for trygghet under fremtidige sykloner, og vi startet arbeidet med å se på muligheten for å bygge evakueringssenter.


Prosessen har vært lang
Siden 2016 har vi arbeidet tett med landsbyene i Wainibuka for å definere og planlegge prosjektet Norway Safe Houses. Innbyggerne vet at det kommer nye flommer og sykloner, og har uttrykket stor bekymring. Redde for å miste flere av sine kjære, redde for barna og deres psykiske helse, redde for hjemmene sine og for avlingene sine. Sammen med landsbyen ble det besluttet at prosjektet skulle bestå av to evakueringssentre. Det ene skal ligge på en av de to skolene i området, da vi har klokketro på at fremtid ligger i investering i barn og utdanning.


I tegningen av evakueringssenteret hadde vi med oss på arkitektene Sjo Fasting fra Stavanger. De har hjulpet oss å sikre at senteret «rir av stormen» og er trygt og praktisk på alle måter. Etter at tegningene var ferdige har vi hatt en langdryg prosess med flere involverte parter på Fiji, deriblant lokale arkitekter og myndighetene, for å sørge for at vi ikke får noen overraskelser på veien og at vi ivaretar alle involverte parter på best mulig måte.
Pandemien satte prosjektet på vent lengre enn vi hadde sett for oss. I etterkant av pandemien så vi behov for å ansatte prosjektledere på Fiji. Dette for å sikre at prosessen frem mot mål skulle bli så ryddig som mulig, og for å sikre alle godkjenninger og kontrakter. Anbudsprosessen ble gjennomført vinteren 2022-2023, og kontrakt med utbygger ble signert våren 2023. I august 2023 ble byggeprosessen igangsatt.

Prosesslinje:

Prosesslinje.png


Evakueringssentrene skal tjene flere formål
I tillegg til å huse innbyggere ved fremtidige sykloner, så har vi sørget for at sentrene også skal gi lokalbefolkningen andre muligheter. Det ene senteret skal inneholde et stort flerbruksrom (som kan fungere som klasserom eller gymsal), toaletter, kjøkken, bibliotek, et rom for medisinske undersøkelser/helse og sist men ikke minst - lokale/rom for at kvinnene i landsbyene skal lage sin egen bedrift (hjelp til selvhjelp og et steg ut av fattigdom). I tillegg skal flere unge menn fra landsbyene være i opplæring hos SSS Builders under
byggeperioden. På den måten sørger vi for at kompetanse deles og opparbeides. Se video-presentasjon av evakueringssenteret på vår Facebook-side: Norway safe houses.


Sponsorer og økonomisk støtte
FijiStiftelsen har mange faste givere som sørger for at vi har fått muligheten til å gjennomføre prosjektet. Vi er svært takknemlige for alle enkeltindivider som støtter oss og det hadde vært vanskelig å gjennomføre prosjektet uten dere. I tillegg har vi mottatt betydningsfull økonomisk støtte til evakueringssenteret fra flere andre, deriblant Cegal Humanity, Addvant, Prosjektil, SR-Group, Inge Steensland Stiftelse, Murmester Morten Ramsdal AS og sist men ikke minst: Winitiative, som er vår hovedsponsor i prosjektet.
For jevnlige oppdateringer fra byggeprosessen: følg oss på Instagram og Facebook.
 
Har du lyst til å støtte prosjektet? Bli fast giver eller gi en engangssum her.

bottom of page