Nadi Centre for Special Education

Nadi Centre for Special Education er en skole for barn med fysiske- og psykiske funksjonshemninger. Skolen er Fijis største spesialskole og har 130 elever mellom 4 - 25 år. Skolen mangler tid og nødvendig kompetanse for å imøtekomme elevenes ulike vansker. Skolen er delvis statlig finansiert, men har stort behov for økonomisk støtte fra private aktører, og FijiStiftelsen er inne som en langsiktig samarbeidspartner.

 

Shiro Mani Felix, kjent somFelix, var rektor og vår lokale kontaktperson ved Nadi School for Special Education inntil han dessverre døde i mars 2016. Felix var en veldig god ressurs, sparringspartner og utvikler for FijiStiftelsen. Mrs Reena Devi er konstituert rektor ved skolen for øyeblikket.

 

 

Wainibuka

Wainibuka er et fjellområde på hovedøya Vitu Levu. Menneskene som lever i regionen er av lokale myndigheter definert til å leve under fattigdomsgrensen. De fleste familier er ‘small skilled farmers’ og har en gjennomsnittlig årsinntekt på 10.000 kr noe som er svært lite penger også på Fiji å regne.

 

I Wainibuka støtter vi to skoler: Nailenga Primary School og Nailenga District school med tilhørende 6 landsbyer.

Skolene har til sammen ca 250 elever. Barn og unge som vokser opp her har få muligheter til en bedre fremtid uten at oppvekstvillkår og utdanning bedres. FijiStiftelsen er også her inne som en langsiktig partner.


Ellana Bickerdike er vår lokale kontaktperson i Wainibuka. Ellana er Australsk og har bodd på Fiji i 16 år og blant annet arbeidet for Australske myndigheter på Fiji. Hun er motiverende og omsorgsfull person som er dedikert til å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Hun er dyktig til å få innbyggerne til og selv planlegge, drive og lede prosjektene, noe som er nøkkel til god bistand slik vi ser det.

© 2017 by FijiStiftelsen

Ring oss:

Tlf: 970 84 933

 

FijiStiftelsen, Org.nr. 997722086

Kontonummer: 9685. 28.88188

Vipps: 90465 eller søk FijiStiftelsen