top of page

solcellepanel nailenga

 

 

Hvor: Nailenga disctrict school i Wainibuka

Når: Oktober 2013

Status: i mål

Resultat: Lys i klasserom, og bedre læringsmiljø. Mulighet for å lese og lære også på kveldstid. Samlingsted for lokalbefolkningen etter solen har gått ned.


“These projects are life changing for so many people, the solar panels are the talk topic of the region and I am so grateful that you guys chose our villages to support.” (Ellana Bickerdike, vårt lokale team medlem)

 

Ved vårt første møte med skolen i juli 2013 var det aller største ønsket til skolens komite et solcellepanel som kunne gi lys i klasserommene og gi nok strøm til å drive en kopimaskin og 4 stasjonære datamaskiner. Argumentene for dette prosjektet var at det ville bedre læringsmiljø for barna, i tillegg til at de kunne ha bibliotek og skolens fasiliteter åpne etter solen går ned og dermed gi lokalbefolkningen mulighet for å bruke skolen som en samlings- og læringsarena på kvelden.Byggingen gikk etter planen, og ble i god FijiStiftelse’ ånd drevet og ledet av det lokale. Skolens komite har holdt oss orientert og ledet prosessen på en veldig god måte.

bottom of page