top of page

 

SPesialdesignet lekeplass

Hvor: Nadi School for Special Education

Når: Juli 2013

Status: Fullført

Resultat: funksjonelt leke- og lærings område for barn med funksjonshemninger.
 

Vårt første store prosjekt på Fiji var å bygge en lekeplass og uteområde tilpasset barn med funksjonshemninger. Skolen hadde ingen lekeapparater eller utstyr tilpasset barn med spesielle behov og denne lekeplassen vil kunne legge grunnlaget for- og bidra positivt i deres fysiske og sosiale utvikling. Lekeplassen er i all hovedsak under tak. Vi har importert gummimatter på gulvet, slik at barna som ikke kan gå, kan være på gulvet, samt at det ikke er farlig å falle. Lekeplassen brukes daglig og på varme dager fungerer også området som klasserom, da flere av klasserommene er i veldig dårlig stand.

Offisiell åpning av lekeplassen ble gjort da vi var på besøk i juli 2013. Dette ble stor ståhei med seremoni, media og representasjon fra myndighetene.


 

bottom of page