top of page

100% av pengene når frem

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å Stå opp for Fiji, sammen med oss.


Det økonomiske fundamentet vårt er fantastiske private givere, som bidrar med et fast beløp hver eneste måned. 

Vi er også heldige å ha med oss samarbeidspartnere som sponser prosjekter eller bidrar med nødvendige tjenester.

For å samle inn penger til prosjektene våre og samtidig nå ut til flere om forholdene på Fiji, gjennomfører styret årlige arrangement i Stavanger-området.

Vår personlige kjennskap til Fiji og våre lokale samarbeidspartnere garanterer at FijiStiftelsens givere kan være trygge på at pengene når frem til dem som trenger det mest.

 

Vi garanterer at 100% av ditt bidrag går direkte til prosjektene. Administrasjonsutgifter dekkes av styret og samarbeidspartnere. Bidraget ditt er sporbart, revidert av revisor og resultatene dokumentert.

FijiStiftelsen formidler bistand uten omveier og mellomledd og prosjektene er forankret gjennom personlige besøk og oppfølging.

 

 

Vi arbeider tett med våre lokale samarbeidspartnere på Fiji, for å sikre at pengene går til det riktige formål.

bottom of page