top of page

Hvor: Seks spesialskoler på vestsiden av Fiji

Når: 2015- 2018

Status: Fullført

Resultat: Individuell utvikling og kompetanseheving hos lærere og av skolekulturen som helhet. Bedre struktur på undervisningen og bedre og mer støttende arbeidsmiljø, primært ved bruk av metoden "Kollegaveiledning".  

 

Prosjektet Teach to Reach er et langsiktig prosjekt og har lenge vært ett av FijiStiftelsens større satsingsområder. Hovedmålet med Teach to Reach har vært å heve kompetansen blant lærere på skolen, ved å tilby spesifikke verktøy for håndtering og tilrettelegging for barn med individuelle fysiske og psykiske behov. Dette har vi gjort ved å gjennomføre et skreddersydd, praktisk rettet program for lærerne ved å sende kompetanse fra Norge. Del 1 (2015) ble gjennomført av Sven og Hildegunn Fandrem, Evy Beate Tveter og Elisabeth Hovde Johannsen. Del 2 og 3 (2016-2018) av samme team, med unntak av at Vibeke Gyllensten arbeidet istedenfor Evy.

Gjennomføringen av prosjektet har gått bedre enn vi kunne forvente og det har vært stor progresjon fra vi startet del 1 til del 3. Det er gjennomført vurderinger av prosjektet årlig, som er basert på en evaluering av måloppnåelse av både overordnete mål og de norske lærernes delmål, samt de fijianske lærernes opplevelse av nyttigheten av kunnskapen, kompetansen og læringsutbyttet.

FijiStiftelsen var selv på Fiji for å følge opp prosjektet i september 2016 og tilbakemeldingene fra lærerne, rektor og myndighetene var veldig bra. På det tidspunktet hadde vi også diskusjoner med Mrs. Litea Naliva fra Ministry of Education. Det var spennende å se at myndighetene er imponert over det vi har fått til og at de selv ønsker å lære av Teach to Reach. 

Prosjektet, slik det var planlagt fra FijiStiftelsens side i samarbeid med primært Nadi Centre for Special Education, er nå avsluttet og ble i siste del (2018) spredd til ytterligere fem spesialskoler. Hovedfokus er nå at metoden kollegaveiledning innarbeides i hverdagen, planer og overordnete strukturer på alle involverte spesialskoler. Etter dialog i 2016 har Ministry of Education har vært så engasjert i prosjektet at de sendte flere representanter for å delta på gjennomføringen av siste del av prosjektet (sommeren 2018). De ønsker å spre kompetansen til alle spesialskoler på Fiji - og er i dag i dialog med FijiStiftelsen om videre samarbeid.

bottom of page