top of page

 

VERKTØY TIL YRKESRETTET UTDANNING

 

Hvor: Nadi School for Special Education

Når: oktober 2016

Status: i mål

Resultat: Gav skolen penger til å kjøpe verktøy og maskiner for å kunne starte med yrkesrettet aktiviteter innen trevirke og møbelsnekring, med mål om å gi studentene ferdigheter og økt selvstendighet og mestring som de kan dra nytte av senere i livet.

 

Rektor Felix formidlet i august 2016 et ønske om å kjøpe verktøy og maskiner til trevarebehandling og møbelsnekkerarbeid for å kunne gi et tilbud til de eldste studentene (vocational boys). I mars 2016 deltok 16 av de eldste guttene på et ni ukers kurs i ‘basic joinery and cabinet making’ ved Fiji National University. Da skolen ikke hadde noen verktøy tilgjengelig til å videreføre kurset på skolen, spurte de oss. Dette er et prosjekt som er i tråd med stiftelsens føringer og mål og vi sa straks ja etter å ha sett plan, mål og fremgangsmetoder.


Etter at prosjektet ble satt i gang har lærerne og elevene vist stor entusiasme og fremgang. De har blant annet reparert skolens stoler og pulter. De har laget ting de har solgt til stor glede og stolthet og de har til og med laget kister de har solgt til sykehuset som ligger like ved. Det er motiverende for studentene å se at de kan selge det de lager og få ta del i hele prosessen. Da FijiStiftelsen var på besøk i september 2016 fikk vi se hvordan de arbeidet og hva de laget- rett og slett kult!

 

I januar 2017 fikk vi beskjed fra rektor Felix om at Fiji National University ville støtte et nytt 9 ukers kurs for klassen, da var imponert over alt verktøy, maskiner og utstyr som var på plass. Dette vil være motiverende for elevene og de får videreutvikle kunnskapen sin. Heia Vocational Boys!

 

Som rektor Felix sier:

“I see a lot of interest, enthusiasm and potential in our senior students regarding objects through woodwork lessons and the use of simple tools and machines. Parents have seen these students doing joinery work and they were very much surprised to see the skills the boys have mastered so far and so quickly in handling tools and timber. So far the boys were able to create some simple articles and sell them which have created more interest and enthusiasm to learn more. We are very grateful that you help us empower these boys to be independent and a contributing member of our community”.

bottom of page